Visstand­be­heer­plannen


22 mei 2019

Eind 2017 is de pachtovereenkomst met de hengelsportvereniging vastgesteld.

Hierin staat onder andere dat er visstandbeheerplannen per gebied opgesteld zullen worden.

Deze zouden ter goedkeuring worden voorgelegd aan gemeente Amsterdam.

Wij hebben ze nooit gezien en kunnen ze ook nergens vinden.

De onderwaterjagers lijken wel vrij spel te hebben.

De Partij voor de Dieren is natuurlijk sowieso geen voorstander van deze hobby, maar afspraak is afspraak.

Kan de wethouder toelichten wat de status is van de visstandbeheerplannen?