Pres­ta­tie­af­spraken woning­cor­po­raties


27 november 2019

Voorzitter, dankuwel.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft in juni dit jaar uitgesproken dat de wereld in een klimaatcrisis en ecologische crisis verkeert.
Met dat in het achterhoofd, zijn deze prestatieafspraken op het gebied van duurzaamheid niet ambitieus en heel erg vrijblijvend.

In de prestatieafspraken staat dat het streven aangepast kan worden afhankelijk van technieken en ontwikkelingen.
Maar er zíjn al meer technieken en ontwikkelingen.

Zonnepanelen en isolatie zijn een onmisbaar onderdeel, maar ook met andere relatief betaalbare oplossingen als instant heaters en infraroodverwarming kunnen meters gemaakt worden, als er maar eens mee wordt begonnen en het goed bevalt.
In andere steden zijn corporaties hier al gewoon mee aan de gang gegaan.
Dat zou ik hier ook willen meegeven, ga er gewoon mee aan de slag, want we hebben geen tijd voor zo’n afwachtende houding.

Wat volgens onze fractie helemaal niet te verantwoorden is als duurzame maatregel, is dat corporaties zich via deze weg weer committeren aan de vervuilende warmte van Vattenfall en het AEB.

Ondanks alle zorgelijke ontwikkelingen gaat het college ongestoord door met het uitbreiden van dit warmtenetwerk.
Dus ook op dit punt zou mijn fractie willen meegeven dat er zo snel mogelijk meer moet worden geïnvesteerd in alternatieven voor aardgas en fossiele stadswarmte.
Zoals warmtepompen en warmtenetten op lage temperatuur.

Voorzitter, dan zonne-energie.
In de uitwerking van de vorige prestatieafspraken was er een ambitie uitgesproken voor 80 MW in 2020, dat is bij lange na niet gehaald.
Nu is er een doelstelling van 15 MW op basis van de plannen die de corporaties al hebben.

Is de wethouder het met me eens dat dit wel een erg groot verschil is? Kan het niet wat extra opgeschroefd worden?
En ook wij zijn benieuwd wat de consequenties zijn als de woningcorporaties de doelstelling wéér niet halen?

Al met al gaan de corporaties weinig bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot.
Ze krijgen de ruimte om hun eigen methodiek te verzinnen om die CO2-reductie te meten. Wij kijken hier met gemengde gevoelens naar.
Kan de raad inzicht krijgen in die gebruikte methodieken?

Ik wil mijn bijdrage eindigen met een ander onderwerp dat tot nu toe niet aan bod is geweest, maar eigenlijk wel relevant.
Wij krijgen regelmatig zorgwekkende berichten binnen over versteende binnentuinen van woningcorporaties. Wij zullen straks in de raad een motie indienen om de binnentuinen groen te houden.