Het bod van corpo­raties voor pres­ta­tie­af­spraken


12 september 2019

Voorzitter, in het bod staat:
“Het is een illusie dat we de komende jaren een extra inspanning kunnen leveren op het gebied van verduurzaming.” - einde citaat

Maar dat we alle zeilen bij moeten zetten om de CO2-uitstoot terug te dringen, is de realiteit.
Dat lijkt bij de corporaties nog niet te zijn doorgedrongen.

Ik weet dat het college dat gevoel van urgentie wél deelt en ik wil dan ook aan de wethouder vragen om een in elk geval de volgende drie punten mee te nemen naar de prestatieafspraken, ook omdat corporaties buiten Amsterdam hebben bewezen dat verduurzaming wel haalbaar en betaalbaar kan.

Allereerst lees ik dat er gesprekken worden gevoerd met de energiepartijen in de City Deal Amsterdam Aardgasvrij; bij mijn weten is dat alleen NUON. Hoe groot wordt de invloed van NUON op de prestatieafspraken en kan de wethouder garanderen dat er ook serieus gekeken wordt naar andere, meer innovatieve oplossingen dan warmtenetten?

De afspraken met het vorige college over zonnestroom zijn niet nagekomen, nu staat er niets over.
Gaat de wethouder weer zulke concrete afspraken maken, en hoe gaat hij er dan voor zorgen dat die nu wel worden nagekomen?

Tot slot om kritisch te zijn op de systematiek die de corporaties willen gebruiken om de CO2-reductie te meten, want dat kan met zaken als biomassa ook een papieren werkelijkheid worden.
Ik zou te zijner tijd graag toegestuurd krijgen hoe die systematiek gemeten wordt.