Draaiboek Vogel­griep


17 april 2019

Ik ben nieuw als woordvoerder in deze commissie, maar draai al langer mee als fractiemedewerker.
En ik herinner me nog heel goed de vogelgriepuitbraak van 2016, van een hele besmettelijke hoog pathogene variant.

Er was onduidelijkheid, soms ook onenigheid over hoe er moest worden omgegaan met de vogels in de stad.
Bijvoorbeeld met watervogels die een pootje hadden gebroken maar geen griepverschijnselen hadden.
Het ontbrak nog aan een goede afgezonderde quarantaineruimte bij De Toevlucht.

Ik mag mijn eerste bijdrage hier gelukkig positief beginnen, want die quarantaine is inmiddels geregeld en er ligt een duidelijk draaiboek klaar waar de betrokken dierenwelzijnsorganisaties tevreden mee zijn.
Het is goed om te zien dat naast de economische belangen en de gezondheid van mensen, Amsterdam extra nadruk legt op het zoveel mogelijk voorkomen van dierenleed, daarvoor complimenten.