Bijt­pro­tocol


23 oktober 2019
Het is fijn dat er nu een bijtprotocol is. Maar na zoveel tijd, en zoveel goede input vanuit deskundigen, had onze fractie wel wat meer verwacht.

Als een hond na een incident in beslag wordt genomen en naar de opslaghouder gaat, maakt hij geen schijn van kans door de omstreden gedragstest en maandenlange opsluiting in isolatie. En bovendien is het kwaad dan al geschied.

Daarom moet wat ons betreft ook vooral preventief gehandeld worden, zodat bijtincidenten voorkomen kunnen worden. Wageningen Universiteit gaf daarvoor een lange lijst mogelijke maatregelen. En Amsterdam hoeft – dit keer - niet eens het wiel uit te vinden.

In gemeente Apeldoorn is dat preventieve beleid al negen jaar een succes, en is al die tijd geen hond in beslag genomen. Niet de hond, maar de baas staat centraal en BOA’s gaan daarop af als er zorgen zijn geuit – nog voordat er gebeten is.
In dit Amsterdamse bijtprotocol komt voor preventieve maatregelen geen beleid, maar die krijgen vorm in de praktijk.
Heeft de wethouder wel met gemeente Apeldoorn om tafel gezeten?
Kan de wethouder bij evaluatiemomenten betrekken hoe het vormgeven van preventieve maatregelen verloopt? En neemt hij preventie mee naar het nadere overleg met de politie?

Het onderscheid tussen ernstig en licht bijtincident zit ons nog steeds niet lekker.
Een speelse pup veroorzaakt ook al bijtpuntjes en alles wat verder gaat is meteen een ernstig incident.
Gelukkig is er inmiddels wel bijgevoegd dat de omstandigheden mee worden gewogen.
Ik zou graag terugzien in de evaluatie hoe dat onderscheid in de praktijk uitwerkt.

In de inleiding van het stuk wordt opgemerkt dat bij overlast door honden zowel strafrechtelijk optreden mogelijk is door de politie of het Openbaar Ministerie als bestuursrechtelijk optreden door de gemeente.
Krijgt de politie instructies om bijtincidenten bestuursrechtelijk af te handelen? Want anders ligt dit protocol er voor niks.

Tot slot nog – in het concept bijtprotocol was een paragraaf genaamd “verzoek intrekken maatregel”, waarbij perspectief wordt geboden voor baas en hond om na een goed traject weer zonder muilkorf te kunnen lopen. Ook een aanbeveling van de Wageningen Universiteit. Waarom is die paragraaf verdwenen? Wij zouden hem graag terugzien.