Bijdrage Artis over de subsi­die­voor­waarden


12 oktober 2018

Dank u wel voorzitter.

In hartje Amsterdam houden wij mensen allerlei soorten dieren gevangen om naar te kunnen kijken. Onder het mom van educatie over de natuur. De Partij voor de Dieren vindt het geen vertoning. Wij vinden het niet getuigen van respect voor dieren om ze in gevangenschap te houden, in veel te kleine leefruimtes, ter vermaak van mensen.

Wij vinden het gerommel met dieren in Artis onacceptabel. Om vogels in bedwang te houden worden de vleugels geknipt zodat ze niet meer kunnen vliegen. Kuikens worden in een machine uitgebroed om vervolgens aan de roofdieren te voeren. Terwijl er genoeg voer beschikbaar is, want er worden per jaar meer dan 30 miljoen ongewenste hanenkuikens in de vleesindustrie vernietigd. En er wordt met mannelijke dieren gezeuld in vliegtuigen zodat ermee gefokt kan worden voor nakomelingen. Als het niet natuurlijk gebeurt, dan komt er iemand letterlijk een handje helpen. In een documentaire over Artis is te zien hoe een vastgebonden krokodil seksueel bevredigd wordt om zijn sperma kunstmatig te kunnen insemineren. Van succesvolle instandhouding of groei van de soort in de natuur is zelden sprake. In de praktijk is het voor nieuwe aanwas van dierentuinen zelf. De Partij voor de Dieren vindt het een schending van het welzijn en de lichamelijke integriteit van de dieren. Hoe kijkt de wethouder hiernaar?

En ARTIS wil verdienen en dat leidt tot verkeerde keuzes. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de marketing rondom jonkies. En vorig jaar is er nog een feestzaal aangelegd met clubuitstraling en lichtshows waarbij je vanachter glas recht in het zeeleeuwenverblijf kijkt met champagne in je hand. Dit had blijkbaar prioriteit boven het uitbreiden van de ruimte van de zeeleeuwen zelf. Waarom is de ruimte zelf niet groter en dieper gemaakt met plek waar de dieren zich kunnen terugtrekken?

Onverantwoorde keuze vinden wij. Net als het binnenhalen van jaguars, terwijl het weghalen van de oude roofdierengallerij een nieuw begin had kunnen zijn. Ook een gemiste kans was het onlangs overlijden van een leeuw. Meteen werd er een nieuwe ingevlogen, terwijl er voor de overgebleven leeuwinnen ook onderzoek gedaan had kunnen worden naar een overplaatsing naar een betere omgeving.

Tot slot voorzitter, er zouden subsidie afspraken gemaakt worden met Artis in samenspraak met experts en de Raad volgens aangenomen motie Nuijens, Van Lammeren en Van der Heuvel. Vervolgens is het beleid van Artis zelf het uitgangspunt van de afspraken geworden. Die hele raad -raadpleging is overgeslagen. Sterker nog, de wethouder zei in de commissie dat als wij als Raad nu nog wensen hebben, dat we het niet met amendementen moeten doen, maar met moties. Want als Artis zegt iets niet te willen, dat we dan met lege handen staan. Maar ik wil de wethouder dan graag vragen, ik ben echt benieuwd, hoe hij het dan gaat aanpakken als er moties worden aangenomen. Terwijl hij verwacht dat Artis niet akkoord gaat. Hoe ziet hij de rol van de Raad dan nu voor zich als hij met Artis al lang de deal heeft gesloten en in de begroting de subsidie al is opgenomen. Ik ben hier om onze wensen te uiten voor het verbeteren van dierenwelzijn, zoals in samenspraak zou moeten gebeuren. Maar als de Raad op deze manier buitenspel wordt gezet is het amendement over de subsidieafspraken dus gewoon niet uitgevoerd.

Wij dienen vier moties in die aansluiten bij mijn verhaal. En ik wil de voorzitter graag vragen of zij het dictum wil oplezen.

Dank u wel.