Begroting - Verso­bering ADAM regeling


6 november 2019

De Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima – Regeling is een groot succes gebleken, en veel minima hebben al gebruik gemaakt om met een gereduceerd tarief de dierenarts te bezoeken.

Dit jaar was het budget al uitgeput in augustus. Desondanks wordt voor 2020 eenzelfde bedrag als in 2019 begroot, voor eenzelfde aantal consulten – wat dus veel te weinig is.
In plaats van dat het budget verhoogd wordt, wordt de regeling versoberd.
Dit terwijl de prognose is dat er in 2021 een veel zwaarder beroep op de regeling wordt gedaan.

Daarom hebben we een amendement ingediend om het budget te verhogen conform de prognose van 2021, voor 3700 consulten in plaats van 2200.

Voor €272.800 hoeft de dierenartsregeling niet versoberd te worden, maar kan deze meegroeien met de stijgende vraag naar hulp bij de dierenartsrekening.
Wij hadden het idee dat dit wel af kon van het zeer riante festivalbudget van 2,4 miljoen.

Dit amendement heeft een negatief preadvies. En die gaat alleen over waarom die dekking niet wenselijk is.
Zou dit amendement met een ander dekkingsvoorstel wel kans maken, of is het college al vastbesloten om de minima en de dieren minder te ondersteunen?